Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer – GroenOpgewekt 5.0 doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website actueel is. GroenOpgewekt 5.0 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of verouderde informatie. GroenOpgewekt 5.0 behoudt zich op elk ogenblik het recht voor om veranderingen of toevoegingen aan de informatie ter beschikking te stellen zonder enige aankondiging.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

GroenOpgewekt 5.0 heeft op deze website links naar andere internetpagina’s staan. GroenOpgewekt 5.0 heeft geen controle over het ontwerp of de inhoud van de pagina’s waar deze links mee zijn verbonden en is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

Auteursrecht

De inhoud van de website van GroenOpgewekt 5.0 is beschermd door auteursrechten. Informatie, gegevens, teksten, delen van teksten of beelden mogen in geen geval gebruikt of gekopieerd worden, zonder toestemming van GroenOpgewekt 5.0.

Niet persoonlijke gegevens

Elke toegang tot deze website wordt automatisch geregistreerd. De informatie die wordt opgeslagen is het IP-adres van uw provider, het type browser, de link hoe u op onze site komt, de pagina’s die u op onze site bezoekt, alsook het tijdstip en duur van het bezoek. Elke referentie van deze data naar uw identiteit is uitgesloten. U kunt gerust onze website bezoeken zonder dat uw identiteit wordt geopenbaard.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van websitegebruikers, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Dit kan het geval zijn wanneer u informatieaanvraag of een contactverzoek indient of uzelf opgeeft voor een mailinglijst.

Doeleinden

De anonieme logfile die automatisch wordt gecreeërd als u de website bezoekt wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt bij het opgeven van data als u wenst dat wij u contacten of informatie toesturen.

Opslag

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer dan nodig opslaan om het voorgenomen doel te vervullen, waaraan u uw toestemming heeft verleend of gegeven.

Beveiliging

Wij brengen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens tegen toevallige of onwettige vernietiging of wijziging, onbevoegde onthulling of toegang te beschermen.