Lease bedrijven

Heeft u momenteel geen voldoende middelen beschikbaar om over te stappen op onze zonnestroom? Kies dan voor een zonnestroom financiering – lease (ook voor professionele ledverlichting)! Meer informatie over eventuele subsidie mogelijkheden voor bedrijven vindt u hier.

Financieringsproduct met een lage rente op basis van een lease financiering – niet voor particulieren. Veel maatschappelijk vastgoed zoals zwembaden, sporthallen, bibliotheken etc. zijn sterk verouderd en verbruiken veel energie, waardoor de exploitatie van deze gebouwen zeer onrendabel is.

voordelen

 • U profiteert meteen van energiebesparing zonder kapitaalbeslag!
 • Het mes snijdt aan twee kanten; profiteren zonder forse investering!
 • Uw energiebesparing weegt al direct op tegen de financiële lasten. Kortom, morgen al bespaard!
 • Door te investeren in duurzame technologie, zonder grote kapitaaluitgaven, bent én blijft u in de gelegenheid uw liquide middelen te gebruiken voor de kernactiviteiten van uw organisatie.

maatwerk

 • U weet vooraf exact welk maandbedrag u betaalt gedurende de looptijd.
 • Verschillende financieringsvormen mogelijk.
 • Kenmerken Financieringsvormen: Financial lease (lenen) en Operationeel lease (huren)
 • Looptijden tot maximaal 84 maanden Financiering in samenwerking met wereldwijde lease maatschappijen
 • Onderhoud kan eventueel óók worden mee geleast.

doelgroepen

 • Overheid
 • Semi-overheid
 • Private sector
 • Andere doelgroepen – beoordeling op basis van jaarcijfers

Onder ‘Overheid’ worden de volgende instanties verstaan:

Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en dergelijke. Tevens rechtstreeks ondergeschikte diensten zoals Gemeente-Kas, Gemeente ontvanger en Dienst Sociale Zaken – Bank voor Nederlandse Gemeenten, Waterschapsbank – Gemeentelijke regelingen tussen provincies, gemeenten of andere lagere overheden zonder bedrijfskarakter zoals recreatieschappen – SER, Productschappen, Bedrijfschappen – Kamers van Koophandel – Openbaar Onderwijs (Publiekrechtelijk d.w.z. niet in de vorm van een Vereniging of Stichting) – Academische Ziekenhuizen – Rijksuniversiteiten

Onder ‘Semi-overheden’ worden de volgende instanties verstaan:

Gemeenschappelijke regelingen met karakter van bedrijven, financiële instellingen en ziekenhuizen. – Andere overheidsbedrijven, waaronder N.V.’s waarin de (lagere) overheid direct of indirect voor meer dan 90% in het kapitaal deelneemt – Sociale verzekeringsfondsen, waaronder Ziekenhuisraad – Openbaar onderwijs in de vorm van een Vereniging of Stichting

Onder ‘Private Sector’ worden de volgende instanties verstaan:

Natuurlijke Personen en Rechtspersonen – Instellingen en organisaties die een bedrijf of beroep uitoefenen – Gesubsidieerde stichtingen – Verenigingen – Kerken en genootschappen – Verpleegtehuizen – Zorginstellingen – Bouwfondsen – Gemeentelijk Sociale Werkvoorziening – Ziekenhuizen (niet academisch) – Gemeentelijke woningbedrijven – Musea

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

zonnepanelen lease - financieren - leasen Meppel Zwolle Kampen Hoogeveen Assen Harderwijk Apeldoorn