Lease

Heeft u momenteel geen voldoende middelen beschikbaar om over te stappen op professionele ledverlichting? Kies dan voor een ledverlichting financiering/ lease (ook voor zonnestroom)!

Financieringsproduct met een lage rente op basis van een lease financiering (niet voor particulieren). Veel maatschappelijk vastgoed zoals zwembaden, sporthallen, bibliotheken etc. zijn sterk verouderd en verbruiken veel energie, waardoor de exploitatie van deze gebouwen zeer onrendabel is.

 • Hier vindt u meer informatie over diverse subsidie mogelijkheden.

Uw voordeel

 • U profiteert meteen van energiebesparing zonder kapitaalbeslag!
 • Het mes snijdt aan twee kanten; profiteren zonder forse investering!
 • Uw energiebesparing weegt al direct op tegen de financiële lasten. Kortom, morgen al bespaard!
 • Door te investeren in duurzame technologie, zonder grote kapitaaluitgaven, bent én blijft u in de gelegenheid uw liquide middelen te gebruiken voor de kernactiviteiten van uw organisatie.

Maatwerk

 • U weet vooraf exact welk maandbedrag u betaalt gedurende de looptijd.
 • Verschillende financieringsvormen mogelijk.
 • Kenmerken Financieringsvormen: Financial lease (lenen) en Operationeel lease (huren)
 • Looptijden tot maximaal 84 maanden Financiering in samenwerking met wereldwijde lease maatschappijen
 • Onderhoud kan eventueel óók worden mee geleast.

Doelgroepen

 • Overheid
 • Semi-overheid
 • Private sector
 • Andere doelgroepen – beoordeling op basis van jaarcijfers

Onder ‘Overheid’ worden de volgende instanties verstaan:

Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en dergelijke. Tevens rechtstreeks ondergeschikte diensten zoals Gemeente-Kas, Gemeente ontvanger en Dienst Sociale Zaken – Bank voor Nederlandse Gemeenten, Waterschapsbank – Gemeentelijke regelingen tussen provincies, gemeenten of andere lagere overheden zonder bedrijfskarakter zoals recreatieschappen – SER, Productschappen, Bedrijfschappen – Kamers van Koophandel – Openbaar Onderwijs (Publiekrechtelijk d.w.z. niet in de vorm van een Vereniging of Stichting) – Academische Ziekenhuizen – Rijksuniversiteiten

Onder ‘Semi-overheden’ worden de volgende instanties verstaan:

Gemeenschappelijke regelingen met karakter van bedrijven, financiële instellingen en ziekenhuizen. – Andere overheidsbedrijven, waaronder N.V.’s waarin de (lagere) overheid direct of indirect voor meer dan 90% in het kapitaal deelneemt – Sociale verzekeringsfondsen, waaronder Ziekenhuisraad – Openbaar onderwijs in de vorm van een Vereniging of Stichting

Onder ‘Private Sector’ worden de volgende instanties verstaan:

Natuurlijke Personen en Rechtspersonen – Instellingen en organisaties die een bedrijf of beroep uitoefenen – Gesubsidieerde stichtingen – Verenigingen – Kerken en genootschappen – Verpleegtehuizen – Zorginstellingen – Bouwfondsen – Gemeentelijk Sociale Werkvoorziening – Ziekenhuizen (niet academisch) – Gemeentelijke woningbedrijven – Musea

led lijnverlichting sporthal