BUDGETPRODUCTEN

Nieuws: Meppel november 2017

Budgetproducten overspoelen de Nederlandse zonnepanelen markt!! GroenOpgewekt 5.0 pleit voor strengere regelgeving en meer transparantie om de consument te beschermen tegen ‘sjoemelpanelen en budgetproducten.’

BUDGETPRODUCTEN

Wij hebben er helaas dagelijks mee te maken en worden overspoeld met e-mails vanuit (voornamelijk) Azië om tegen zeer lage tarieven zonnepanelen bij hen in te kopen.

Wij doen hier, als erkend ervaren ‘Premium Partner en kwaliteit leverancier’, uiteraard niet aan mee!

Echter er zijn vele marktpartijen, met vaak de mooiste en snelste websites, die wel zwichten voor de lage prijs en de consument vervolgens opzadelen met grote problemen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de financiële situatie van vele fabrikanten en importeurs.

AZIË

Door de groeiende import van budgetzonnepanelen uit met name Azië, mede veroorzaakt door lagere importtarieven, dreigt een polarisering van de markt met aan de ene kant de kwaliteitspanelen van premium leveranciers en aan de andere kant de budgetoplossingen van prijsvechters.

Maar bij de laatste groep aanbieders blijft de consument achter met veel vragen over kwaliteitsnormen en -garanties. Daarom pleiten verschillende leveranciers van premium panelen nu voor strengere regelgeving en meer transparantie. 

TWEEDELING

Op het eerste gezicht is de tweedeling voor de leveranciers van kwaliteitspanelen niet ongunstig. Steeds meer consumenten kiezen wel voor kwaliteit en de premium leveranciers en consumente profiteren daarvan.

Veel A-merk producenten zagen hun marktaandeel de laatste jaren flink stijgen. Maar tegelijkertijd zorgt de opmars van goedkope zonnepanelen die niet gecontroleerd worden ook voor serieuze vragen in onze branche, die steeds minder transparant wordt.

Zo weten veel consumenten niet welke garantie ze precies hebben op een budgetpaneel. Als de installateur bijvoorbeeld failliet gaat of ermee ophoudt, kunnen ze vaak niet meer terecht bij de Aziatische fabrikant.

Panelen die vervolgens stukgaan of aanmerkelijk minder presteren, worden zo toch weer duurkoop in plaats van lekker goedkoop.

HERHALING

In 2011 en 2012 kenden we ook al een dergelijke toestroom aan budgetpanelen. “Klanten die toen kozen voor de goedkoopste oplossing komen nu bij ons terug vanwege de problemen met de kwaliteit en de garantie.” Het is van essentieel belang dat niet alleen de branche, maar ook de overheid aanstuurt op heldere regels op dit gebied.

“Het onderwerp staat al op de agenda van Holland Solar, de branchevereniging voor zonne-energie, maar het is belangrijk dat ook de overheid gaat meepraten. Zo kunnen we met elkaar nadenken over een gedegen lange termijnbeleid.”

AUSTRALIË

We kunnen veel leren van de ervaringen in Australië, dat net als Nederland overspoeld wordt met budgetzonnepanelen. In Australië weert de overheid leveranciers die niet voldoen aan de minimumkwaliteitseisen of die onjuiste voorlichting geven over hun panelen, van de markt.

Een noodzakelijke maatregel, zo blijkt uit de bevindingen van de Clean Energy Council die de kwaliteit van zonnepanelen in Australië steekproefsgewijs controleert: 78 procent van de panelen beschikt over minder vermogen dan waarvoor ze gekwalificeerd zijn en 45 procent bestaat uit onderdelen die afwijken van de onderdelen in de productbeschrijving van de fabrikant.

Gemiddeld hadden vijf van de dertig geteste panelen meer dan twintig microcracks per paneel, terwijl een paneel van goede kwaliteit in het geheel geen microcracks heeft. “Het is zorgwekkend dat zogenaamde ‘sjoemelpanelen’ die in Australië worden geweerd, in Nederland wel nog steeds worden aangeboden.

KWALITEIT

Het is ook vreemd dat de kwaliteit van zonnepanelen geen enkele rol speelt in de huidige subsidieregeling en bij diverse aanbestedingen. Maar nu het nieuwe kabinet van plan is de subsidieregeling anders vorm te geven, willen wij hierover graag samen om de tafel”, aldus De Leeuw. 

DE PRAKTIJK

We zien nu al op veel plekken zonnepanelen van Aziatische herkomst die over vijfentwintig jaar garantie zeggen te beschikken. Maar in de praktijk blijkt dat klanten deze garantie nergens kunnen verhalen en niet meer dan twee jaar standaard productgarantie krijgen. Een zonne-energie installatie moet echter minstens vijfentwintig jaar of langer mee kunnen gaan.

KEURMERKEN

Hoge kwaliteitsnormen zijn daarom van essentieel belang. Zeker nu we steeds afhankelijker worden van zonne-energie om de transitie naar schone energie mogelijk te maken.

Een complete documentatie met bijbehorende onafhankelijke keurmerken, werkelijke garanties en een hoge kwaliteit van het product leveren alleen maar voordelen op, zowel voor de installateurs als voor de eindgebruikers.

 

Kijk voor meer nieuws in ons archief.