Verlaging rente Energielening Drenthe.

Nieuws: Meppel Juni 2018

De Drentse Energie Organisatie verlaagt de rente van de Energielening Drenthe. Bedrijven en instellingen kunnen tot 75% van de investering lenen tegen een rente van 1% (rentestand per 14-6 op leningen met looptijd 5 en 10 jaar).

ENERGIELENING DRENTHE

Aanvragen kan op basis van offerte via deze link. Via het digitale aanvraagformulier kunt u de Energie Lening Drenthe aanvragen. Een recente offerte (zonnepanelen) dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Guido Hoek van de Drente Energie Organisatie
Guido Hoek

De Drentse Energie Organisatie is het Energiefonds van de Provincie Drenthe. Ons doel is het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Wij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten.

Werkwijze financieren en investeren

De Drentse Energie Organisatie beoordeelt de financierings- en investeringsverzoeken op basis van een vastgelegd proces. Het beoordelingsproces loopt vrijwel gelijk aan het projectontwikkelingsproces van de initiatiefnemer. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt wordt het beoordelingsproces geheel of gedeeltelijk doorlopen.  Binnen het beoordelingsproces zijn een tweetal go/no-go momenten ingebouwd:

1. GO/NO-GO MOMENT BUSINESSPLAN FASE:
De Drentse Energie Organisatie beoordeelt het door de initiatiefnemers aangeleverde businessplan. Na een positieve beoordeling ontvangt u een schriftelijke bevestiging van het voornemen tot financiering met daarin onder andere opgenomen:

  • De omvang van de voorgenomen financiering;
  • Toezegging reservering van het investeringsbudget;
  • De duur van de reservering van het investeringsbudget;
  • De door de initiatiefnemer aan te leveren informatie;
  • De van de initiatiefnemer gevraagde vervolgstappen om tot een definitief
    financieringsbesluit te kunnen komen.

2. GO/NO-GO MOMENT FINANCIERINGSFASE:
Op basis van de gevraagde documentatie en informatie uit de voorgaande fase neemt de Raad van Toezicht het besluit wel of niet over te gaan tot het aanbieden van een financierings- en investeringsvoorstel.

Drentse energie organisatie
Schematische weergave.

STAP OOK OVER OP ZONNEPANELEN

Zonnestroom is onze passie en missie voor een duurzame samenleving, het zijn de fundamenten waarop wij bouwen. GroenOpgewekt 5.0 levert en installeert sinds 2012 Duitse (BMW-i) en Nederlandse Glas-Glas zonnepanelen, want alleen dát levert u het hoogste rendement op!

Gas en elektriciteit prijzen weer omhoog, stap nu over op zonnepanelen van GroenOpgewekt 5.0 uit Meppel

GroenOpgewekt 5.0 is de ‘zonnestroom specialist’ van het Noorden met jarenlange ervaring, dáár kunt ú op vertrouwen!

Neem anders gerust eens contact met ons op.

Energielening Drenthe en GroenOpgewekt 5.0 uit Meppel

Kijk voor meer nieuws in ons archief.