Gemeente De Wolden.

Nieuwsbrief: Meppel 9 december 2016.

GroenOpgewekt 5.0: deelnemer ‘actieplan Klimaat & Energie’ – Gemeente De Wolden.

MILIEUAMBITIEPLAN

Gemeente De Wolden heeft de afgelopen jaren (2010-2015) gewerkt met het MilieuAmbitieplan. Het merendeel van de doelen hierin beschreven heeft de gemeente aangepakt en uitgevoerd.

In dit actieplan, van de Gemeente De Wolden, staan de kernwoorden actiegericht, doen, en burgerparticipatie centraal.

Om tot dit actieplan te komen heeft de gemeente samen met haar inwoners ideeën verzameld voor mogelijke acties om energie en klimaat acties.

Geopperd wordt om langdurige regelingen op te zetten, deze zorgen voor continuïteit.

ZON

Pak, wat betreft zonne-energie, het voortouw als gemeente. Plaats zonnepanelen op het gemeentehuis en draag daarmee uit dat je daar als gemeente bewust voor kiest.

Dit geldt ook voor andere gemeentelijke gebouwen of bijvoorbeeld verenigingsgebouwen.

Wil je ook zonnepanelen en het hoogste rendement met ‘s-werelds best claimbare garanties? Wij helpen je graag verder.

Met de zonnelening kunnen alle woningeigenaren zonnepanelen plaatsen.

Zonnepanelen Gemeente De Wolden
Particulieren
SolarWatt dealers
Bedrijven

WERKBIJEENKOMSTEN

De sfeer was bij alle vier de bijeenkomsten positief. Men wil graag meedenken over ingrediënten voor het actieplan. Eigen ervaringen rondom energie besparen en energie opwekken werden gedeeld.

Waar liep men op tegen aan en op welke manier(en) heeft de gemeente hierin kunnen helpen of juist het minder makkelijk gemaakt.

Het feit dat men verschillende personen met diverse achtergronden over dit onderwerp kon spreken is als positief en leerzaam gezien.

VOORBEELDFUNCTIE

Geef als gemeente zelf het goede voorbeeld door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstof te verminderen en duurzame energie te stimuleren (bijv. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen).

BESPAREN – OPWEKKEN

Om energie te besparen bij gebouwen is het belangrijk om als eerste de schil aan te pakken, en combineer deze met andere besparende maatregelen, daarna pas zonnepanelen plaatsen.

Maak men bewust van deze volgorde om zo het beste resultaat te behalen. Voor grotere gebouwen is het interessant, wanneer er een asbestplaten op liggen, deze te verwijderen en direct daarop voort zonnepanelen te plaatsen. Energiebesparing komt voor energieopwekking.

Maak huiseigenaren bewust van besparing, tips van aannemers meegeven. Wat kan er allemaal en neem dat mee!

DE WOLDEN

Gevraagd wordt om vanuit de gemeente een aanspreekpunt te vormen die deze informatie kan verstrekken, goede voorbeelden kan tonen, burgers, ondernemers, verenigingen op sleeptouw kan meenemen en wijst op de beschikbare subsidies, financiële maatregelen.

Een regisseursrol past hier bij. De regisseur brengt partijen bij elkaar en zorgt ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar komen en kennis wordt gedeeld. Bron.

De Wolden is een landelijk gelegen gemeente in Zuidwest-Drenthe, tussen Meppel en Hoogeveen. De Wolden heeft 24.000 inwoners. De oppervlakte van De Wolden bestaat uit 22.700 hectare verdeeld over 17 dorpen.

GROENOPGEWEKT 5.0

GroenOpgewekt 5.0 heeft jarenlange ervaring als leverancier en installateur met zonnestroom systemen. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonnestroom installaties is de kernactiviteit van ons bedrijf. Voor ons de normaalste zaak!

Onze additionele oplossingen sluiten naadloos aan bij ons totaal aanbod met zonnepanelen. Alles voor een optimale energiehuishouding.

images0522 853513

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Logo_metslogan

Naamloos

Gemeente De Wolden

Kijk voor meer nieuws in ons archief.