Hagelstenen

Nieuwsbrief: Meppel 1 juli 2016.

HAGELSTENEN

Een zomeravond op 23 juni 2016, die in zuidoost-Brabant met gitzwarte inkt in de lokale geschiedenisboeken terecht zal komen. Één miljard euro schade als gevolg van een storm die zijn weerga niet kent.

Voor de Nederlandse zonne-energiesector is het de eerste keer dat men, op deze grote schaal, in aanraking komt met schade aan zonnepanelen door hagelstenen.

OPMERKELIJK

geen hagelschade bij glas-glas zonnepanelen
Glas-Glas zonnepanelen

“Één zonnepaneel overleefde de storm vlekkeloos, het Glas-Glas zonnepaneel!”

Naast dat er geen zichtbare schade aan de Glas-Glas zonnepanelen, bleek ook na een elektroluminescentie (EL) test alles dik in orde. Dit terwijl de standaard Glas-Folie zonnepanelen gesneuveld zijn.

Hagelstenen op zonnepanelen - solartester
Elektroluminescentietest (EL).

Gezien de klimaatverandering en de groeiende populariteit van zonnepanelen wordt het weerstandsvermogen van zonnepanelen tegen extreme weersomstandigheden steeds belangrijker.

GroenOpgewekt 5.0 is er bij gebaat om u op adequate wijze te informeren over de diverse mogelijkheden voor weersbestande panelen.

hagelschade zonnepanelen
Glas-Folie zonnepanelen
SolarWatt glas-glas zonnepaneel
SolarWatt Glas-Glas zonnepanelen

Het verschil zit ’m in de neutrale zone. Die vormt bij onze Glas-Glas zonnepanelen het middelpunt van het zonnepaneel, daar waar de zonnecellen zitten. Deze zone neutraliseert de druk op de zonnecellen, zodoende kunnen er ook geen haarscheurtjes of microcracks meer ontstaan.

ONDERZOEK

Hagelstenen op zonnepanelen

SolarTester onderzocht vrijwel direct na de storm een tiental installaties. Uit dit onderzoek bleek al snel dat ook in zonnepanelen zonder zichtbare (glas) schade zonnecellen kapot waren. Dat is logisch, want Glas-Folie zonnepanelen zijn niet ontworpen om dit soort hagelbuien te doorstaan.

Bij de typecertificering van zonnepanelen wordt een hageltest gedaan met ijsballetjes van 25 millimeter doorsnede. De inslag van een hagelsteen van 50 millimeter heeft 20 tot 30 keer meer kracht dan in de hageltest.

Wanneer een dergelijke steen een Glas-Folie zonnepaneel raakt, wordt de klap door het glas aan de cellen doorgegeven en zullen deze cellen versplinteren.

VERZEKERING

Meld uw zonnestroom installatie, direct na oplevering, aan bij uw verzekeraar en laat u (vooraf) uitvoerig informeren.

Voor verzekeraars is schade door hagelbuien of storm aan zonnepanelen een relatief nieuw verschijnsel. Volgens Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, ging de hagelstorm van juni 2016 de boeken in als de grootste natuurschadepost van Nederland tot nu toe: “Vroeger had men nauwelijks zonnepanelen.”

Hagelschade brengt andere, en door de toenemende populariteit van zonnepanelen ook meer risico’s met zich mee. Hetzelfde geldt voor nieuwe fenomenen als drones, zelfsturende auto’s en 3D-printen. Ook de klimaatverandering en de bijbehorende risico’s zorgen ervoor dat veel verzekeraars hun producten moeten aanpassen.

Verzekeraars beconcurreren elkaar met het meest gunstige pakket voor u als klant. Vandaar dat er altijd verschillen zullen zijn, ook als het gaat om de verzekering of dekking van panden met zonnepanelen.

Met deze informatie in het achterhoofd is het niet ondenkbaar dat verzekeraars steeds meer aandacht zullen besteden aan de paneelkeuze van gebruikers – bijvoorbeeld Glas-Folie of Glas-Glas – om te bepalen hoeveel premie iemand moet betalen.

Kijk voor meer nieuws in ons archief.