Rendement

Hellingshoek

Rendement versus hellingshoek. Een zonnepaneel op de noorderbreedte van Vlaanderen en Nederland levert het hoogste rendement op wanneer het een hellingshoek van ca. 35° heeft. Bij hellingshoeken tussen 10° en 60° is de jaaropbrengst slechts een paar % lager.

Oriëntatie

Rendement versus oriëntatie. De opbrengst is optimaal wanneer het paneel stationair gericht is op 5° ten Oosten van het Zuiden. Bij oriëntaties tussen zuidoost en zuidwest is er slechts een paar % verlies op jaarbasis.

Windroos
Windroos

Rendement

Het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit. Verschillende soorten zonnepanelen hebben een verschillend rendement.

Zoninstraling

De hoeveelheid opvallend zonlicht bepaalt in belangrijke mate de opbrengst. Ook als het bewolkt is werkt een zonnecel, wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden ze.

zonnestraalschijf
zonnestraalschijf

Temperatuur

Bij hoge temperaturen wordt minder elektriciteit opgewekt dan bij lage temperaturen. Dit heeft te maken met de betere elektrische geleiding in materialen bij lage temperaturen. Hierdoor kan het zijn dat op een zonnige dag in oktober, met een temperatuur van +10°C de opbrengst hoger is dan in de zomer bij 35°C.

Zonuren

In de kustprovincies is er de meeste kans op een zonnige dag, hier schijnt de zon gemiddeld 1600 uur per jaar.
De minste zonneschijn vindt plaats in de achterhoek, hier schijnt de zon gemiddeld 1450 uur per jaar.

Je zou verwachten dat in de zomermaanden de zon het meeste schijnt – dit is echter niet het geval – met gemiddeld 204 uur schijnt de zon het vaakst in de maand mei.

Zonuren rendement
Zonuren per regio.

Ontdekken hoeveel rendement u kunt behalen? Neem contact op!