Salderen

Salderen betekent dat u voor uw terug geleverde stroom hetzelfde krijgt als waarvoor u het afneemt. Naast de kilowattuurprijs krijgt u ook uw BTW en energiebelasting terug. Nu betalen kleinverbruikers relatief veel energiebelasting en grootverbruikers minder energiebelasting. Tot voor kort was het zo dat energieleveranciers maximaal 5.000 kilowattuur aan u saldeerden.

Onderaan deze pagina twee scenario’s ‘met en zonder’ salderen als voorbeeld.

Onbeperkt

Particulier

Er zijn een aantal energiebedrijven dat ook bij teruglevering bóven de 5.000 kWh de stroom die u aan het net terug levert volledig saldeert, ofwel verrekent met de door u afgenomen stroom, inclusief energiebelasting en BTW. Dit wordt wel ‘onbeperkt salderen’ genoemd. Bij sommige energiebedrijven zit daar een maximum aan. Het is momenteel van belang dat u niet meer saldeert dan u in totaal verbruikt.

Bedrijven

Verbruikt u in 1 jaar 50.000 kilowattuur, dan mag u maximaal 50.000 kilowattuur opwekken.

Iedereen

De salderingsregeling is geregeld in art. 31 C van de elektriciteitswet 1998 en is alleen van toepassing op aansluitingen van kleinverbruikers. Kleinverbruikers zijn aansluitingen tot maximaal 3 x 80 Ámpere.

18 X PERC Citroenvlinder 21 - Oosterboer
SolarWatt 60M Style Glas-Glas PERC – Meppel

Energiemeter

Wie gebruik wil maken van de salderingsregeling moet dit doorgeven aan de netbeheerder. Deze zorgt er dan voor dat de juiste meterstanden aan de leverancier worden doorgegeven en dat dit administratief goed wordt afgehandeld door de leverancier. Wanneer er een draaistroommeter zonder terugloop blokkering aanwezig is, vindt automatische saldering plaats.

SCENARIO’S

Het voordeel van salderen leggen wij hieronder uit in twee scenario’s. Wij gaan uit van een woning met zonnepanelen en het energie verbruik ligt op 3500 kWh – de geplaatste zonnepanelen leveren jaarlijks 3000 kWh op.

 • Prijs kale kWh (zonder energiebelasting en BTW) is € 0.065.
 • Energiebelasting is € 0.10 – belastingsdienst.
 • 21% BTW wordt gerekend over de kale kWh prijs en energiebelasting (21% x (5+10) = 3,5 cent)
 • Prijs per kWh is € 0.20 (inclusief energiebelasting en BTW).

Zonder salderen

 • Van de opgewekte zonnestroom wordt ca 33% direct in huis gebruikt. Deze 1000 kWh hoef je dus niet te kopen – direct voordeel van € 200.
 • De overige zonnestroom wordt aan het elektriciteitsnetwerk verkocht voor de kale kWh prijs van € 0.065 (dit kan per energiemaatschappij verschillen) – 2000 kWh geeft een opbrengst van € 130.
 • De zonnestroom geeft een opbrengst van € 330.
 • De energiemaatschappij levert de overige 2500 kWh die je verbruikt (3.500 – 1.000 kWh) voor € 0,20 per kWh. Kosten: € 500.

Je betaalt de energiemaatschappij het verschil tussen de afgenomen elektriciteit (€ 500) en de terug geleverde elektriciteit (€ 130) – Uw elektriciteitsrekening bedraagt € 370.

Met salderen

De elektriciteit die wordt terug geleverd levert nu hetzelfde op dan wanneer je deze zou kopen, in plaats van € 0.065 is dat nu € 0.20.

 • Van de opgewekte zonnestroom wordt ca 33% direct in huis gebruikt. Deze 1000 kWh hoef je dus niet te kopen – direct voordeel van € 200
 • De overige zonnestroom wordt aan het elektriciteitsnetwerk verkocht voor de normale kWh prijs van € 0.20 (dit kan per energiemaatschappij verschillen) – 2000 kWh geeft een opbrengst van € 400.
 • De zonnestroom geeft een opbrengst van € 600.
 • De energiemaatschappij levert de overige 2500 kWh die je verbruikt (3.500 – 1.000 kWh) voor € 0,20 per kWh. Kosten: € 500.

Je betaalt de energiemaatschappij het verschil tussen de afgenomen elektriciteit (€ 500) en de terug geleverde elektriciteit (€ 400) – Uw elektriciteitsrekening bedraagt € 100.

Salderen tot 2020

Salderen geeft u als consument een voordeel (in ons voorbeeld hierboven € 270). Dit is het geld wat de overheid mist aan belastinginkomsten. De huidige salderingsregeling staat in de elektriciteitswet en kan dus niet zo maar afgeschaft worden. Tot en met 2020 is de salderingsregeling gegarandeerd en daarna ligt er wellicht een overgangsregeling voor de hand.

De huidige salderingsregeling zal in 2017 worden geëvalueerd, als er daarna überhaupt veranderingen worden doorgevoerd ligt een overgangsregeling voor de hand om de investeringszekerheid van burgers en bedrijven met zonnepanelen te waarborgen.

Interessant

Zonnepanelen aanschaffen blijft een interessante investering, wat er ook gebeurt. De huidige techniek gaat zo snel dat het in de verwachting ligt dat het elektriciteitsverbruik gigantisch blijft stijgen in de woning. Dit komt onder andere door het gebruik van elektrische auto’s en warmtepompen. Deze duurzame technieken gecombineerd met het gebruik van thuis batterijen zorgen ervoor dat het elektriciteitsverbruik in de woning explosief toeneemt en er steeds minder stroom wordt terug geleverd.

Slim schakelen – ‘All Electric’