2020 TERUGLEVERSUBSIDIE

Terugleversubsidie als vervanger voor de salderingsregeling! In 2020 gaan we over en geruststellend is dat we in ca. 7 jaar de investering in zonnepanelen nog steeds terug kunnen verdienen.

TERUGLEVERSUBSIDIE

“Nieuwe terugleversubsidie voor zonnepaneel eigenaren en kopers.”

Minister Wiebes heeft in een brief de kamer geïnformeerd wat de plannen zijn om de salderingsregeling te vervangen door een terugleversubsidie. Over deze overgang wordt al een tijd gesproken en nu zijn de eerste details bekend gemaakt.

Terugleversubsidie 2020 vervangt de salderingsregeling
Terugleversubsidie 2020

Het belangrijkste punt is dat het voor iedereen aantrekkelijk moet blijven om zonnepanelen te kopen. En dat is belangrijk want daarmee erkent de Minister de rol van particuliere huishoudens in de overgang naar meer duurzame energie.

WELKOM

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of advies. Of wilt u ‘samen met ons’ uw eigen zonnepanelen configuratie en dak legplan samenstellen, dan ben u van harte welkom op het kantoor in Meppel.

IN HET KORT

  • De salderingsregeling wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie.
  • Terugverdientijd zonnepanelen blijft ca. 7 jaar.
  • Voor iedereen die al zonnepanelen heeft komt er een soepele overgangsregeling.

START 2020

De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de zeven jaar ligt.

KLEINVERBRUIKERSAANSLUITING

De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.

 

OVERGANG

De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.

GEEN ENERGIEBELASTING EN ODE

De subsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting.

Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.

TERUGVERDIENTIJD

Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa zeven jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.

SLIMME METER

Veel eigenaren van zonnepanelen maken nog gebruik van een oude meter met een terugloop wieltje. Maar minister Wiebes van Economische Zaken suggereert in een Kamerbrief dat daar een eind aan komt. “Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteit aan het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten.”

SUBSIDIEPLAFOND

Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.

RVO LOKET

Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er één loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

UITBETALING

De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.